Akıl ve Yürek Manifestosu

Evet, Akıl ve Yürek; bir arada, etkileşim halinde ve uyum arayışında.

İş dünyasının diliyle ifade edersek, varlık nedenimiz ve iddiamız,

  • her bir çalışanın kendisini değerli ve önemli hissettiği;
  • ancak ve ancak birlikte ve uyum içinde hareket eden gerçek takım oyuncularının hem bireysel hem de örgüt düzeyinde hedeflere ulaşabileceği bilincinin hakim olduğu;
  • rasyonel yapılar, sayısal bilgiler denli duyguların da dikkate alındığı;
  • yöneticilik ile liderliğin birlikte uygulandığı;
  • katı hiyerarşik sınıflamalar ve silolaşma yerine katılımın, işbirliğinin ve ilişkilerin önemsendiği ve yüreklendirildiği;
  • çalışanların “kaynak” olarak değil de, bir ortak “niyet” ve ulaşıldığında herkesi kıvandıracak bir hedef etrafında toplanmış çalışma arkadaşları olarak görüldüğü;
  • politik çekişmelerin ve güç savaşlarının arenası değil de, olması gerektiği gibi, herkesin iş sonuçlarını elde etmek üzere birbirini desteklediği;