Bir Yönetim Aracı Olarak Öykü Kurgulama

İnsanlık tarihi nesnel bilginin yazılı olarak aktarıldığı ama dünya görüşü ve hayata karşı tavırların nesiller boyu öykü anlatımıyla şekillendiğine tanıklık eder. Öyküler kurguları, aktardığı bilgiler, bu bilgilerin aktırılma biçimi ve aktarıcının bu öykü ile arasındaki ilişkiye bağlı olarak insanlar üzerinden etki yaratırlar. Öykülerin içine kodlanan ve kelimeleri aşan değerler, inançlar, kaygılar ve umutlar alıcıların bilinçaltında tekrar çözümlenerek geniş bir bilgi ve anlam kümesine dönüşürler.

Liderler ekiplerini hedeflerinin etrafında birleştirirken çoğu zaman reel aktarımlar değil, liderlerin bu hedefleri paylaşırken sergiledikleri yaklaşım ve kurguladığı öyküler etkili rol oynarlar.

Bir Yönetim Aracı Olarak Öykü Kurgulama Workshop'ı katılımcılara öykülerin yönetimde nasıl etkili araçlar olarak kullanılabilecekleri konusunda yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bu workshop'ta yöneticiler yüzyıllar boyunca bilgi, deneyim ve bilgeliğin aktarılması, yeni katılanlara düşünsel çerçeve oluşturulması, diğerlerinin yeni çözüm yollarını denemek için cesaretlendirilmesi için kullanılan öykü aktarımını iş hayatında bir yönetim aracı olarak kullanmanın yöntemlerini öğreniyorlar. Ayrıca bu workshop'ta belirsizlik ve karmaşıklık çağında ekiplerin düşünsel çerçevelerine öykülerin nasıl nüfuz edip birlikte karar verme dinamiklerini etkilediklerini deneyimliyorlar.