Yeni Yönetim Paradigması

İş dünyasında oyunun kurallarının değiştiğini hepimiz görüyor, yaşıyoruz. Ne var ki bu değişimin doğasıyla ilgili ciddi fikir ayrılıklarımız var. Yeni düzeni tarif etmek isteyenlerin bir kısmı dünyayı yeni sorunlar boyutuna (y jenerasyonu, teknolojik gelişmeler, müşteri isteğinin artması, rekabet) indirgemeye çalışırken, bir kısmı ise onu tehditler boyutunda (belirsizlikler, karmaşa, düzensizlik) anlatmaya çalışıyor. Rekabet halinde ve birbirini dışlayan bakış açıları neler olup bittiğini anlamaya çalışanların zihinlerini daha da karıştırıyor.

Yeni yönetim paradigması workshop'ı öncelikle yönetici ve liderleri mevcut iş dünyasını şekillendiren varsayımları, kabulleri ve beklentileri sorgulamaya, bunların günlük faaliyetlerimizi nasıl şekillendirdiğini fark etmeye davet ediyor. Böylece yönetici ve liderler kendi uygulama alanlarında değişen çevre koşullarıyla uyumsuz temel yönetim varsayımları ile bu varsayımlara dayalı bir dizi faaliyeti tek tek belirliyorlar. Geçerliliğini yitirmiş uygulamaları dayanak noktalarıyla birlikte keşfeden yönetici ve liderler mevcut paradigmalarını değiştirmenin gereğini de deneyimlemiş oluyorlar.

Workshop'ın ikinci bölümünde ise yeni düzeni şekillendiren yapıları katılımcıların kendi çalışma alanlarında anlamaya yönelik yeni bakış açısı ele alınıyor. Katılımcılar bu bölümde yönetim sistemlerinin (hakim olan yaygın anlayışın tersine) nasıl deterministik (basit neden sonuç ilişkisi ile) hareket etmediğini, çoklu nedenlerin çoklu sonuçları nasıl doğurduğunu kavrıyor ve bu dinamiklerin kendi çalışma ortamlarındaki deneyimleri ile nasıl paralellik gösterdiğini fark ediyorlar.

Bu workshopta yöneticiler kendini tekrarlayan ve beklenen sonuçları üretmeyen sistemlerini gözden geçirip sorguluyor ve bu sistemi nasıl yenileyip şirketlerini geleceğe taşıyabileceklerine dair güçlü içgörüler ediniyorlar.