Emerging Relations

Liderler artık aynı anda birçok etkiye maruz kalan geniş ekipleri yönetir durumdalar. Geçmişin görece izole edilmiş, dış etkilerden korunmuş ve istikrarlı yapıları yerine şu anda hem iç hem de dış etkilere sonuna kadar açık insani sistemler yönetimin konusu haline gelmiş durumda. Bu kadar yoğun etki altında olan, çok boyutlu ve dinamik insan sistemlerini direktife ve kontrole dayanan bir anlayış ile yönetip verim beklemek ve iş sonuçları elde etmek artık mümkün olmuyor.

Liderler için takımlarında neredeyse her an değişen yapıların farkına varma, ekiplerinin sürekli dönüşüme uğrayan bakış açılarını belirleyip yöneterek bunları iş sonuçlarına yansıtma zamanı. Motivasyonun temelini anlamın, bireysel kimliklerin ve gelecek beklentilerinin oluşturduğu, insanların varoluş referanslarını iş yaşamlarının dışına daha çok taşıdıkları bu dönemde liderlerin oluşum halindeki, yani sürekli devinen ilişkilerin doğasını kavramaları artık şart.

Emerging Relations Workshop bu farklılaşan iş ortamında ilişkileri ve iş sonuçlarını yönetmek için alışıla gelen ve temelde bir değişkeni yönetirsen her şey değişir önermesini sunan (y kuşağı gibi) anlayışların ötesine geçirecek bir kavrayış sunuyor.

Emerging Relations Workshop katılımcılara karmaşık ilişki ağları içinde çalışanların anlamları ve kimliklerini nasıl sürekli yeniden ürettikleri, bu sürekli oluşum halindeki yapıların çalışma ortamında ne denli belirleyici oldukları, yöneticilerin bu yapıların oluşum dinamiklerini ve trendlerini fark edebilmelerinin önemi, kendi haline bırakıldığında sonuçları kestirilemeyen bu süreci yöneterek ekibini beklenen sonuçların ötesine taşıyabileceği ile ilgili güçlü bir bakış açısı sunuyor.