Emerging Relations Leadership

Emerging Relations Leadership programı yeni yönetim paradigması doğrultusunda liderlere yeni liderlik yaklaşımları sunuyor. Workshoplar, koçluklar ve projelerden oluşan, katılımcıyı odağına alan deneyimle öğrenme yaklaşımı ile hazırlanan bu programın insan, ilişkiler, güç, liderlik konusunda temel aldığı yaklaşımlar ana başlıklar altında şöyle toplanabilir;

 a) Liderin gücü öncelikle kendisinden değil, çevresindekilerin onda olanlara talebi ile oluşur. Bu anlamda liderlik sadece liderin yürüttüğü bir fonksiyon değil, lider ile ekibi arasındaki karşılıklı ilişkinin bir ürünüdür.

b) İnsanlar işleri aracılığıyla hayatlarını inşa ederler ve anlamlandırırlar. Etkili bir lider bu anlam yapısını derinden kavramalı ve desteklemelidir.

c) İş ve yaşam sonuçları sadece etki-tepki, neden-sonuç ilişkisi ile açıklanamaz. Çoklu değişkenlerin hakim olduğu ortamı ve değişkenler arasındaki yapıyı anlamak ve yönetmek etkili liderin yaklaşımıdır.

c) İş yerleri dinamik ve devingen yapılardır. Etkili lider parçaları değil, süreçleri yönetir.

d) İlişkiler esnasında diğerleri üzerinde yarattığımız etki ile hem karşımızdaki hem biz değişiriz. Liderler nasıl etkilendiklerinin ve nasıl etkilediklerinin farkında olan kişilerdir.

e) Her yeni ilişki ve girdi sisteme yeni bir şekil verir. Liderler yeni girdilerle şekillenen (emerging) yeni yapıları fark ederler ve yönetirlerse etkili olurlar.

f) Liderler çok bilen kişiler değil, kendi öz değerlendirmelerini sürekli kılarak, neyi öğrenmeleri gerektiğini bilen kişilerdir.